krw-en-stowa.jpg

KRW en STOWA

 

Visstandbemonstering
De Europese Kaderrichtlijn Water vraagt waterbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeentes en recreatieschappen om waterlichamen chemisch en ecologisch vóór 2015 op orde te brengen.

Ons Visserijbedrijf is STOWA gecertificeerd en verricht
conform KRW richtlijnen de vereiste vismonitoring en bijbehorende rapportage.


Vis is een van de kwaliteitsaspecten waarop
een water beoordeeld wordt.
Maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn dikwijls gericht op de visstand.

De betrouwbaarheid en precisie van visstandbeoordelingen worden met een beroepsmatige visserijkundige inzet geoptimaliseerd.
  

De kennis van ecologische aspecten, het functioneren daarvan en een nauwkeurige visbemonstering met een zorgvuldige inventarisatie en determinatie door ons Visserijbedrijf, vormen samen met onze gedegen visserijkundige aanpak de essentiële basis voor een representatieve visstandbeoordeling.

 

Afhankelijk van de onderzoeksvraag en de bevisbaarheid voert ons bedrijf een visstandbemonstering uit met visserijtechnieken en vistuigen, gericht op een selectieve en duurzame visserij.

Zie: Het Nationaal Waterplan en Unie van Waterschappen