afvissingen.jpg

Afvissingen

 

Ons Visserijbedrijf verricht, onder andere in het kader van verplichtingen met betrekking tot de Flora- en faunawet, visevacuaties en afvissingen in watersystemen.


 

Deze werkzaamheden worden bijvoorbeeld uitgevoerd ter voorbereiding van baggerwerk, demping van watergangen of waterloopveranderingen. 

 

 

 
Gebiedsgerichte knelpunten en migratiemogelijkheden worden desgewenst geanalyseerd.
Visadvies en levering van vistuigen en equipement ten behoeve van onderzoek of visserijkundige projecten behoren eveneens tot de werkzaamheden.Daarnaast voert ons bedrijf ABB- en ABBZ- projecten op aanvraag van waterbeheerders uit.