welkom.jpg

Welkom



Visserijbedrijf Frans Komen & Zn
. is sinds 1975 werkzaam in de visserij op consumptie- en pootvis.
Op ecologische wijze oefent ons kleinschalig bedrijf het ambacht van de beroeps-binnenvisserij uit.

De Gelderse IJssel van Arnhem tot Deventer evenals het Twentekanaal worden op huur- en vergunningbasis volgens een VBC- visplan door ons visserijbedrijf bevist.

Als eigenaar van heerlijke visrechten voert ons bedrijf tevens de visserij uit op het stroomgebied van de Rijn tussen de Duitse grens en Bemmel.
Elders benut ons bedrijf private wateren op percentagebasis van de vangst.

 

De visserij met voornamelijk staand want, zegens, elektro- apparatuur en fuiken is gericht op een duurzame extensieve visserij door het gebruik van selectief gemaakte vistuigen op een groot areaal water.
Daarnaast verricht ons Visserijbedrijf afvissingen, beheervisserijen en visstandonderzoek.

 

  
Representatieve visstandbeoordelingen voor de Europese Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 vereisen een professionele visserijkundige inzet.

Deze projecten worden in samenwerking met onderzoeksbureaus of met ecologen van de opdrachtgevende waterbeheerders uitgevoerd.
Integraal flora- en faunaonderzoek behoort tot de mogelijkheden.
 

Ons Visserijbedrijf is dankzij de brede expertise en efficiënte werkwijze in het gehele land werkzaam. 
 

Angeln am Rhein?
Klicken sie bitte auf http://www.angelschein.nl